भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!

भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!
CTEVTबाट सम्बन्धन प्राप्त र Professional Council सम्बन्धितबाट

मान्यता प्राप्त यस अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशनमा शैक्षिक शत्र का लागि भर्ना खुल्यो
कार्यक्रमहरु:
डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तर्फ:
General Medicine (H.A)        –        Diploma in Pharmacy(D.p.h)
फारम भर्ने अन्तिम मिति : २०७९ भाद्र ०९ गते बिहिबार सम्म
प्रवेश परीक्षा मिति : २०७९ भाद्र १७ गते शुक्रबार ३:०० बजे

प्राबिधिक एस एल सी तर्फ
बाली बिज्ञान (PJTA)                    (१८ महिने)
पशु बिज्ञान  (VJTA)                   (१८ महिने)

फारम भर्ने अन्तिम मिति : २०७९ भाद्र ०९ गते बिहिबार सम्म
प्रवेश परीक्षा मिति : २०७९ भाद्र १६ गते बिहिबार ८:०० बजे

नोट: कलेज सनिबार पनि खुल्ला रहने छ
बिस्तृत जानकारीको लागि
अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशन
गौशाला-९ , काठमाडौँ (द्वारिका होटेलको पछाडीको गेट संगै)

      01-4470205,4470906,9851151314,9851062691

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.