भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!

भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !! CTEVTबाट सम्बन्धन प्राप्त र Professional Council सम्बन्धितबाट मान्यता प्राप्त यस अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशनमा शैक्षिक शत्र का लागि भर्ना खुल्यो कार्यक्रमहरु: डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तर्फ: General Medicine (H.A)      Read More …

Notice for Bachelors of Public Health 1st semester orientation class

सुचना सुचना सुचना !! मिति २०७८/०९/१६,च.नं.१३९/२०७८/२०७९ को पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा जारी गरिएको पत्र बमोजिम Bachelors of Public Health बिषयको छात्रवृत्तितर्फका विद्यार्थीहरुलाइ यस कर्णाली कलेज अफ हेल्थ साइन्सेसमा पठन पाठन गराउने परिपत्र प्राप्त भए बमोजिम तपसिल बमोजिमका कलेजमा Bachelors of Public Health Read More …