भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!

भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !!भर्ना खुल्यो !! CTEVTबाट सम्बन्धन प्राप्त र Professional Council सम्बन्धितबाट मान्यता प्राप्त यस अल नेपाल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेशनमा शैक्षिक शत्र का लागि भर्ना खुल्यो कार्यक्रमहरु: डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तर्फ: General Medicine (H.A)      Read More …