Notice for Bachelors of Public Health 1st semester orientation class

सुचना सुचना सुचना !! मिति २०७८/०९/१६,च.नं.१३९/२०७८/२०७९ को पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा जारी गरिएको पत्र बमोजिम Bachelors of Public Health बिषयको छात्रवृत्तितर्फका विद्यार्थीहरुलाइ यस कर्णाली कलेज अफ हेल्थ साइन्सेसमा पठन पाठन गराउने परिपत्र प्राप्त भए बमोजिम तपसिल बमोजिमका कलेजमा Bachelors of Public Health Read More …