चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (Bachelor Level in Health Professional Education) का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना

FB_IMG_1672726834930

आवेदन_फाराम_भर्ने_सम्वन्धी_सूचना(Click here)